Rotonde- versus kruispuntmuziek

335737062-victoria-grosser-stern-grosser-tiergarten-golden-elseMijn pianowerken, met name die voor vier vleugels, zijn enorm orkestraal. De piano's vormen een orkest, zoals dat verder niet bestaat.
– Simeon ten Holt –


Simeon ten Holt: “Mijn stukken, vooral de latere stukken, de avondvullende pianostukken, zijn ‘work in progress’. Het is iets wat nooit klaar is maar door de uitvoerenden tot iets wordt gemaakt, tot iets wordt uitgekristalliseerd. Het stuk staat er wel en de noten staan er ook wel en je moet je aan de tekst houden, maar je kunt er zelf iets mee doen.

“Het is net als de vrijheid van de mensen, die bestaat uit een verschil: Je hebt een rotondemuziek, mijn muziek is rotonde, maar je hebt ook een kruispuntmuziek. Een kruispuntmuziek met de stoplichten, daar staat een dirigent voor en iedereen speelt zijn nootjes en ziet wat die dirigent dirigeert, zoals op een kruispunt met stoplichten.

“Bij een rotonde is er niet meer een dirigent die ervoor staat, maar dan moet je allemaal op elkaar letten, dan is er een andere regel dan links gaat voor, je moet heel goed op de ander letten, want anders bots je, je moet wachten op die ander die voorrang heeft.

“En dat is met een kruispunt niet, daar sta je stil, ook als er geen verkeer is wat op de dwarsweg ligt, dan moet je gewoon stoppen. En dat is dus een beetje serviel en die serviliteit, die is weg bij mijn muziek. Daar staat ook geen dirigent voor. Dat zijn allemaal mensen die allemaal evenzeer chef zijn. Iedereen is even belangrijk, en dat is het wezenlijke, een sociaal besef een sociaal verschil. Begrijp je, dat is wel degelijk heel wezenlijk.”
(Anthony Fiumara)